ARTO KUNNOLA:  

  • Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä ja muutosjohtaja
  • Kiinnostunut tiimin osaamisen kasvattamisesta, asiakkaista, johtamisesta
  • Intohimona yritysten auttaminen, markkinointi, tulevaisuus ja kulttuuri
  • Vahvuuksia: ennakointiosaaminen, luovat menetelmät, kansainvälinen kokemus, johtaminen

Myynnin ja markkinoinnin asiantuntija

Myynti ja markkinointi ovat tärkeitä elementtejä yrityksessä. Myynti on muuttunut paljon viimeisen viiden vuoden aikana globaalin kilpailun kiristyessä ja asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksen mukana. Yrityksen kilpailutekijät muodostuvat ihmisistä, toimintakulttuurista, resursseista sekä tiimin palveluasenteesta asiakkaiden toiminnan kehittämiseksi. Tiedän, että yritystä täytyy johtaa muutostilanteissa. Yritys ei ajelehdi itsestään oikeaan suuntaan. Menestyvässä yrityksessä tarvitaan tehokas ja avoin johtoryhmä sekä toimiva hallitus.

Osaaminen jää usein huonon johtamisen jalkoihin. Henkilöstössä, johdossa, hallituksessa ja omistajissa on erityisosaamista, joka jää hyödyntämättä. Samoin uusien resurssien kuten big data ja globaalin osaaminen hyödyntäminen sekä hyvä johtaminen ovat avaintekijöitä yrityksen/tiimin/yhdistyksen menestykseen.

 

”Olen ollut tekemässä integraatiota liiketoimintakaupoissa. Uskon yrityksen piileviin kyvykkyyksiin, joita löytyy jokaisesta organisaatiosta ja tiimistä. Olen hyödyntänyt tätä osaamista eri työtehtävissä ja sivunnut aihetta eMBA tutkielmassani. Yrityskulttuurilla ja sen hyödyntämisessä on muutostilanteessa tärkeä rooli.  ”

 

Olen palvellut useissa palveluorganisaatioissa, kehittänyt liiketoimintaa, johtanut tiimejä ja henkilöstöä. Tiedän miksi yrityksen täytyy tehdä tulosta, ottaa riskejä sekä kuunnella asiakkaitaan. Tekninen tausta auttaa ymmärtämään teknisiä mahdollisuuksia, vaihtoehtoja ja riskejä. Teen aktiivisesti hallitustyötä yrityksien ja yhdistysten kanssa.

Perusosaaminen: henkilöjohtaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Harrastukset: juokseminen, verkkoliiketoiminta, valokuvaus, kulttuuri

Johtaminen ja kansainvälinen myyntikokemus tuo varmuutta liiketoiminnan kehittämiseen

Kansainvälinen kokemukseni on vienti- ja tuontiliiketoiminnan alueelta. Olen rakentanut jälleenmyyntiverkostoa ja kehittänyt verkoston työkaluja, markkinointia ja myyntiä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Verkkoliiketoiminta on kehittynyt nopeasti ja olen saanut olla mukana useissa projekteissa, joissa on kehitetty asiakaskohtaamispisteitä sekä verkkokaupan toimivuutta.

Valmistuin Turun Kauppakorkeakoulun (eMBA) opinnoista keväällä 2014 ja olen myös tehnyt Hyväksytty hallituksen jäsen -tutkinnon (HHJ;2015). Toimintaympäristön muuttuessa täytyy myös organisaation pystyä nopeaan reagointiin. Lopputyöni (eMBA 2014) tein otsikolla ”New business model, quick reactions in changing market” joka käsitteli viestintäsektoria, sen nopeaa muutosta, organisaation dynaamisten kyvykkyyksien vaikutusta sekä viestintäalan tulevaisuuden skenaarioita kansainvälisesti.

Innostuu asiakkaista ja mahdollisuuksista

Tekeminen ja aktiivisuus tuovat aina lisänäkemystä. Olen saanut erityisosaamista M&A integraatioista ja nopeiden markkinamuutosten vaikutusten ymmärtämisestä ja sopeuttamisesta. Kokemus liiketoiminnan kehittämisestä tuo arvokasta osaamista myynti- ja markkinointiosaamiseen erityisesti asiakasrajapinnassa. Uusien asiakkaiden löytäminen, kehittäminen ja hoitaminen ei ole halpaa mutta se on välttämätöntä yrityksen kannalta.

Olen M&A tilanteissa havainnut yrityskulttuurin tärkeyden. Kulttuuria täytyy hoitaa ja kehittää yrityksen ja sen toimintaympäristön muuttuessa. Yrityskulttuurien sekamelskasta voidaan hyvän johtamisen avulla saada nopeasti toimiva organisaatio.

” Käytän kykyäni innostua uusista mahdollisuuksista,
kuunnella ja ymmärtää sekä käsitellä kokonaisuuksia analyyttisesti
vaikuttaakseni yrityksen tulevaisuuden kehitykseen. ”

Olen saanut olla mukana useilla eri toimialoilla mm. viestintä- ja graafinen sektorilla sekä ICT-, rakennus- ja bioteknologiasektoreilla. Uskon että kaikilla toimialoilla syntyy tulevaisuudessa disruptiota. Syntyy tilanteita, jossa luodaan uusia suunnitelmia, toimintatapoja ja kassavirtoja. Uskon että innostuneet ja osaavat tekijät, kehittyvä teknologia ja muuttuvan ympäristön ymmärrys luovat uusia palveluita markkinoillemme.

Aiheita ja otsikoita mielenkiinnon alueilta:

  • Repositioning and establishing service brand in a new competitive situation
  • New business model, quick reaction in changing market (kts. Slideshare)
  • Inbound, myyntisuppilo, eCommerce
  • HHJ-kurssin hyödyt toimitusjohtajan roolissa (kts. blogi)
  • Tuotteiden ja palveluiden myyntistrategian kirkastus kulttuurialalla

Kerron mielelläni lisää, tavataanko?
Soita +358 (0)45 126 4071/Arto

Arto Kunnola Johtaminen yrityksissä
Tavoitat myös näistä kanavista:

Email: arto (at) kunnola.com
In: https://www.linkedin.com/in/artokunnola
TW: https://twitter.com/ArtoKunnola
IG: https://www.instagram.com/artokunnola/
FB: https://www.facebook.com/arto.kunnola
Johtamisen tulevaisuuden työvälineet
Skype: kunnola_arto

Avainsanoja:

#myynti #markkinointi #viestintä #CX #muutos #johtaminen #HHJ

#kulttuuri #palvelukehitys #businessdevelopment #brandmanagement