Työnhakijakokemus, sitä voi kehittää automaation avulla. Henkilöstöjohtaja kehitä työnhakijakokemusta, jotta tulevaisuudessa saat parhaat työnhakijat yritykseesi.-017945-2

Työnhakijakokemus – Miten sitä voidaan kehittää? – Dokumentinhallinta on HR ammattilaisen työkalu

posted in: johtaminen

Keskustelin eilen henkilöstöjohtamisen ammattilaisen kanssa HR työkaluista sekä aiheista työnhakijakokemus, perehdytys, työntekijöiden koulutusten seuranta. Itselle jäi kuva HR -järjestelmien monista mahdollisuuksista mutta samalla mietin, miksi henkilöstöhallinnonjärjestelmissä dokumenttienhallinta ja rekrytoinnin toimintamallit eivät ole samassa järjestelmässä. Voisiko työnhakijakokemusta tai tiimiyttämistä nopeuttaa uusilla työvälineillä?

Henkilöstö ja työnhakijakokemus = Paras investointi

Työntekijöiden perehdyttäminen on tärkeä prosessi kaikissa yrityksissä. Rekrytointi on yritykselle iso investointi ja hyvin tehdyllä perehdytyksellä pystytään nopeuttamaan työntekijän kouluttamista ja sitouttamista osaksi tiimiä ja yrityksen toimintaa. Uuden työntekijän perehdyttämisessä voidaan hyödyntää useita luoville aloille tuttuja menetelmiä, joita sovelletaan esimerkiksi tiimin rakentamisessa tai yrityksen arvojen ja tulevaisuuden suunnitelmien käsittelyssä. Yhdistämällä dokumentinhallinta ja uudet johtamisen menetelmät saadaan kehitettyä ja helpotettua HR työskentelyä ja sitä kautta tehostetaan toimintaa, sitoutetaan työntekijöitä paremmin ja saavutetaan kustannussäästöjä. Samalla vapautetaan #HR ammattilaisten ja esimiesten aikaa muihin projekteihin. Henkilöstö on yrityksen suurin investointi -siihen kannattaa panostaa.

Kuinka yrityksessä vapautetaan resursseja automaation avulla?

Dokumentinhallinta -työkalut mahdollistavat esimerkiksi joustavat HR toimintamallit rekrytointiprosesseissa ( automatisointi ), NDA sopimukset ja sähköiset allekirjoitukset, uusien työntekijöiden perehdytyksen nopeuttaminen, jne…

Dokumenttienhallinta ei ole pelkkää arkistointia. Saas -pohjaisen dokumenttien hallintajärjestelmän käyttäminen nopeuttaa yrityksen tiimien toimintaa, esimerkiksi HR-tiimin, sopimushallinnan tai Head Hunterien työtä huomattavasti. Uusien työntekijöiden rekrytointia voidaan helpottaa automatisoimalla hakemusten käsittelyä ja siten parantaa työnhakijakokemusta. Hakemusten saapuessa hyödynnetään automaatiota viestinnässä hakijan kanssa, nopeutetaan rekrytointia ja kerätään lisätietoja. Toinen esimerkki voisi olla sisäisen viestinnän ja -koulutuksen kehittäminen lisäämällä perinteisten prosessien automaatiota esim. ottamalla automatisointia käyttöön työntekijöiden mentorointiprosesseissa.

Tarpeet muuttuvat, työkaluja kannattaa myös vaihtaa

Uuden ajan johtamisen työkalut ovat kaikkien käytettävissä. Oletko joskus miettinut, mitä Suomen parhaat työpaikat -listalla olevat yritykset tekevät toisella tavalla? Kannattaa tutustua uusiin työkaluihin ja hyödyntää niiden mahdollisuudet!

Hyvä hakijakokemus parantaa työnantajamielikuvaa. Mitä parantunut työnhakijakokemus tai sitoutuneempi henkilöstö voisi merkitä yrityksellesi?

Ps. Ohessa linkki webinaari, jossa kerrotaan tarkemmin automatisoinnista ja sen merkityksestä HR-johdolle. https://www.youtube.com/watch?v=YDprrke8gUI

#johtaminen #HR #dokumentinhallinta #työnhakijakokemus #asiakaskokemus