Muuttuva Hallitustyö markkinoiden muuttueessa. Yrityksissä tarvitaan resilienssiä eli muutoskykyä. HHJ Arto Kunnola pohtii blogissa muuttuvan hallitustyön suuntaa.

Muuttuva hallitustyö ja yrityksen muutoskyky

posted in: blogi, johtaminen, luovuus

Toimintaympäristömme muuttu jatkuvasti. Yritysten toimintamallit muuttuvat myös markinoiden tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti. Muuttuva hallitustyö – kuinka se voisi auttaa yritystä kasvun polulla? Keski-Suomen Kauppakamari järjestää HHJ -kursseja kaikille hallitustyöstä kiinnostuneille. Ilokseni olen huomannut, että HHJ -kursseja järjestetään aktiivisesti, ja suomalaisten yritysten hallitustyöskentely paranee entisestään. Patruunakeskeisestä johtamisesta on päästy eteenpäin, ja nykyisin hallitukset muotoutuvat oman alansa huippuasiantuntijoista. Yritykset ovat myös ottaneet käyttöönsä advisor board -ryhmiä, joiden avulla verkostosta saadaan nopeasti yrityksen johtoa hyödyttävää tietoa ja kokemusta. Suuntaus on erinomainen, mutta onko se riittävä? Aiheuttaako nopeasti muuttuva ympäristömme muutostarvetta myös johtamiselle ja hallitustyölle?

Hallitustyön muutos

Hallitustyö on kehittynyt paljon viime vuosien aikana. Erityisesti muuttunut markkinatilanne on antanut yritysten hallituksille paljon uutta mietittävää. Monessa yrityksessä on päästy suunnittelemaan toimintaa aivan uuudelta pohjalta, koska kassavirta on tyrehtynyt asiakkaiden ostotottumusten muuttuessa, viranomaisten päätöksistä johtuen, tai toiminta on jouduttu lopettamaan kokonaan raaka-ainepulan vuoksi.Joissakin yrityksissä passiivinen hallitustyö on päätynyt ratkaisuun, jossa lopetetaan ko. liiketoiminta tai yrityksen koko toiminta. Onneksi muuttuva ympäristö antaa usein enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

Miten näiltä yritysten haastavilta päätöksiltä olisi pystytty välttymään ja kuinka yritys olisi pystynyt ennakoimaan tai valmistautumaan paremmin markkinoiden muutokseen? Olisiko johtamisella, hallitustyöllä, uudella teknologialla tai tekoälyllä pystytty kasvattamaan yrityksen muutoskykyä, resilienssiä, joka olisi auttanut yritystä selviämään paremmin markkinoiden haasteista? Vastaus on kyllä.  Yritys on omistajiensa näköinen, ja yleensä omistajilla on vaikutusvalta siihen, ketkä yrityksen hallituksessa istuvat. Hallituksen aktiviinen tai passiiiivien toiminta vaikuttaa yrityksen resilienssiin. Kuinka yrityksessä aktivoidaan projekti nimeltä ” Muuttuva hallitustyö”?  Kuinka uusi teknologia voisi olla apuna muuttuvassa hallitustyössä, yrityksen johtoryhmätyössä? Mitä merkitsee, että päätösten tukena on ajantasainen tieto, tai että työnhakijakokemusta pystytään kehittämään? Kirjoitin vähän aikaa sitten henkilöstöjohtamisesta ja työnhakijakokemuksen tärkeydestä 🙂 Löytyisikö tulevaisuuden kilpailukyky henkilöstön kehittämisen kautta? Oikeaa vastausta on hankala löytää, sillä Suomessa yritykset ovat hyvin erilaisissa tilanteissa. PK-yritysten hallitustyön kehittäminen on kuitenkin yritysten menestystekijöiden keskiössä.

Hallituksen rooli nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa

Jokaisella yrityksella on oma strategiansa. Se on rakennettu tavoitteen mukaisesti kurkottamaan kohti yrityksen visiota. Strateginen polku ei ole koskaan aivan suora. Mutkia, erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita tulee yrityksen eteen useista liiketoimintaan vaikuttavista muutoksista johtuen. Miten yrityksen ja hallituksen resilienssiä voitaisiin kehittää? Resilienssi yritys kykenee nopeampiin muutoksiin markkinoilla, ja onnistumisten kasvattavat sitä kautta oman yrityksen arvoa ja kannattavuutta. 

Resilienssiin vaikuttavia elementtejä löytyy World Economic Forumin toteuttamasta Työelämän tulevaisuuden taidot -tutkimuksesta. Samat korostuvat työelämätaidot ovat olleet listalla jo vuosia.

Muuttuva hallitustyö muuttuvassa markkinassa - HHJ Arto Kunnola

Tulevaisuuden työelämän taidot:

1. Kompleksinen ongelmanratkaisu
2. Kriittinen ajattelu
3. Luovuus
4. Sosiaaliset taidot
5. Yhteistyötaidot
6. Tunneäly
7. Päätöksentekokyky
8. Palveluorientoituneisuus
9. Neuvottelutaidot
10. Kognitiivinen joustavuus

Lähde: World Economic Forum (WEF 2018). Näistä samoista asioista Forbes on kirjoittanut useita artikkeleita. Tässä yksi niistä ” Skills you need to succeed 2020 ”

Näiden taitojen kehittämisestä on kirjoitettu paljon. Useiden Best place to Work Finland -vuosittaiseen yritysten väliseen haasteeseen osallistuvien yritysten henkilöstöstrategiassa on otettu huomioon näiden elementtien kehittäminen kunkin organisaatiotilanteen mukaisesti. Tulevaisuuden työelämätaitojen kehittämisetä löytyy mm. artikkeli täältä. Resilienssi, kuinka sitä kehitetään ja Vinkkejä tulevaisuuden työelämätaitojen kehittämiseen

 

Muuttuva hallitustyö yhtiön kriisitilanteessa

Yrityksen tullessa kriisitilanteeseen, muutoskyvykkyys ei usein enää riitä. Hyväksytty hallituksen jäsen ( https://www.hhj.fi ) -sivustolla varatuomari Ismo Salminen kirjoitti loistavan blogin aiheesta  Omistaja, viritä hallituksesi kriisikuntoon

Millaista osaamista, persoonallisuuksia, ja verkostoja hallituksen jäsenillä pitää olla, jotta he pystyvät auttamaan omistajia ja yritystä juuri näissä tilanteissa?

Blogissa pohditaan minkälaista osaamista, persoonallisuuksia ja verkostoja kriisiajan hallituksessa tulisi olla. Kriisitilanteessa päätökset täytyy pystyä tekemään nopeasti ja omistajat ovat joskus jopa jokapäiväisessä roolissa työssä mukana. Tehokas tiimi hallitustyössä tuo paljon uusia mahdollisuuksia yritykselle.

 

Tulevaisuuden työelämätaidot tarvitaan myös hallituksen agendalle

Useat HHJ -kurssin käyneistä ovat työskennelleet johtaja- tai asiantuntijaroolissa. Oppiminen on ollut aina osana työelämää, niin uuden oppiminen kuin vanhasta pois-oppiminen. Lähes kaikki johtavassa roolissa työskentelevät kehittävät jatkuvasti omaa osaamistaan omalla alueellaan. Kuinka moni kehittää ihmisyyden perustaitoja? Olemme nähneet robotiikan, automaation, tekoälyn jne. kehittymisen, mutta kuinka moni on vakavasti panostanut ihmisyyden taitojen kehittämiseen?

Moni tulevaisuuden työelämätaidoista liittyy läheisesti ihmisyyden taitoihin. Niiden oppiminen alkaa syntymästä asti, perheen, kasvukipujen ja opiskeluiden kautta kasvetaan ihmisenä ja opitaan ympärillä olevista ilmiöistä. Vaikka elämme samassa hyvinvointiyhteiskunnassa, kaikki suomalaiset eivät kehity samassa tahdissa kuin muut. Koulujen opetussuunnitelmissa näitä taitoja onneksi huomioidaan, mutta kuinka niitä kehitetään työelämässä? Suomessa on useita yrityksiä jotka toimivat laastareina, oppimisen mahdollistajina ja kehittymisen katalysaattoreina käyttäen luovien alojen tunnettuja menetelmiä. Parhaimmillaan nähdään kehitettävä tiimi aivan uudessa valossa, vanhat esteet ja toiminnan lukot saadaan purettua sekä mahdollistetaan uuden oppiminen. Joskus perinteisten menetelmien käyttäminen kestää vuosia, uusilla roheilla menetelmillä kuukausia. Aika on liiketoiminnan kehittämisessä rahaa, ja ajan kautta takaisinmaksu on investoinnille nopeaa. Alla lyhyt esimerkkilistaus näiden toimijoiden nettisivuille.

ArtSense

Neemo Method

Breaks Finland

Kook Management

 

Markkinat muuttuvat – kuinka muuttuu johtaminen ja perinteinen hallitustyö?

Yhteistyö on aina mielenkiintoista erilaisten toimijoiden kanssa kun liiketoiminnan kehittämisestä on kysymys. Kehittämistyössä on tärkeätä hyödyntää eri ammattiryhmien osaamista ja kokemusta tiiminä. Oma taustani ja kokemukseni johtamisesta, myynnistä ja muutoksesta auttaa ajattelemaan yritysten auttamista, tiimin motiaaatiota ja innostamista. Kauppakamari lainasi vanhaa blogiani, jossa listasin 5 hyvää syytä miksi yrityksen toimitusjohtajan kannattaa käydä HHJ kurssi ja mitä hyötyä siitä on toimitusjohtajan työssä. Pääset lukemaan Kauppakamarin blogin täältä. 

Jos hallitustyö kiinnostaa tai haluat kehittää osaaamistasi halitustyössä, kannattaa tutustua myös HHJ.fi -sivustoon. 

 

Muuttuva hallitustyö? vai muuttuuko se…Kuinka yrityksessäsi tilanne on kehittynyt markkinoiden muuttuessa nopeasti? Sparrailen mielelläni aiheesta, ota yhteyttä ja pidetään virtuaalinen kahvihetki!

#johtaminen #muutoskyky #yrityskulttuuri